کلنگ ساختمان جدید مرکز بهداشتی درمانی( کلینیک تخصصی) شبانه روزی چمستان زده شد.

با حضور دکتر جان بابایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر حسینی رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور ،نماینده_مردم_شریف_نور_و_محمودآباد، فرماندار نور، امام جمعه ،مهندس رضایی شهردار و اعضای شورای اسلامی ،بخشدار چمستان، و دیگر مسئولین شهرستانی و کلنگ زنی #مرکز_بهداشتی_درمانی چمستان به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و در دو طبقه جهت ترفیع مشکلات بهداشتی_ […]

با حضور دکتر جان بابایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر حسینی رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور ،نماینده_مردم_شریف_نور_و_محمودآباد، فرماندار نور، امام جمعه ،مهندس رضایی شهردار و اعضای شورای اسلامی ،بخشدار چمستان، و دیگر مسئولین شهرستانی و کلنگ زنی #مرکز_بهداشتی_درمانی چمستان به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و در دو طبقه جهت ترفیع مشکلات بهداشتی_ درمانی برگزار شد.

photo_2017-01-22_03-21-03

photo_2017-01-22_03-24-27photo_2017-01-22_03-24-32

photo_2017-01-22_03-24-39

photo_2017-01-22_03-24-45

photo_2017-01-22_03-24-51

photo_2017-01-22_03-24-56

photo_2017-01-22_03-25-03

photo_2017-01-22_03-25-08

photo_2017-01-22_03-25-14

photo_2017-01-22_03-25-25

photo_2017-01-22_03-25-33

photo_2017-01-22_03-25-42

photo_2017-01-22_03-25-54

photo_2017-01-22_03-26-18

photo_2017-01-22_03-26-39

photo_2017-01-22_03-26-43

photo_2017-01-22_03-26-52