بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بهمراه هیات همراه از مجموعه تفریحی توریستی دشت نور

💢همزمان با سفر استاندار مازندران به شهرستان نور؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بهمراه هیئت همراه از مجموعه تفریحی توریستی دشت نور بازدید کردند 🔰به گزارش رسانه خبری قلم ما، همزمان با سفر شهرستانی دکتر حسینی پور استاندار مازندران به شهرستان نور، حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بهمراه مدیرکل گردشگری استان، […]

💢همزمان با سفر استاندار مازندران به شهرستان نور؛

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بهمراه هیئت همراه از مجموعه تفریحی توریستی دشت نور بازدید کردند

🔰به گزارش رسانه خبری قلم ما، همزمان با سفر شهرستانی دکتر حسینی پور استاندار مازندران به شهرستان نور، حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بهمراه مدیرکل گردشگری استان، مدیرکل

سرمایه‌گذاری و جمعی از مدیران شهرستانی از مجموعه تفریحی توریستی دشت نور بازدید و با مهندس کبیری سرمایه‌گذاری و مالک این مجموعه گفتگو کردند.

💢گفتنی است در این بازدید ؛

🔸درخواست عریض کردن جاده فرعی افراسیابکلا به دشت نور بطول ۶۰۰ متر و به عرض سه متر

🔹قیرمشارکتی روکش آسفالت

و اضافه کردن عرض جاده اصلی سه متر و بطول ۱۰۰۰ متر توسط مدیرعامل مجموعه تفریحی،توریستی دشت نور مطرح ش