رونمایی پوستر اولین جشنواره استانی تئاتر خیابانی به میزبانی شهرستان نور

باحضور رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی و رئیس دفتر نماینده محترم شهرستان و مسئولین جشنواره ، از پوستر اولین جشنواره تئاتر خیابانی به میزبانی شهرستان نور رونمایی شد. به گزارش هادی خزایی خبرنگار قلم ما ، با حضور داود فلاح رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی،خطیبی مسئول دفتر نماینده ، اعضای شورای نظارت برنمایش وتعدادی از پیشکسوتان عرصه […]

باحضور رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی و رئیس دفتر نماینده محترم شهرستان و مسئولین جشنواره ، از پوستر اولین جشنواره تئاتر خیابانی به میزبانی شهرستان نور رونمایی شد.

به گزارش هادی خزایی خبرنگار قلم ما ، با حضور داود فلاح رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی،خطیبی مسئول دفتر نماینده ، اعضای شورای نظارت برنمایش وتعدادی از پیشکسوتان عرصه تئاترونمایش شهرستان نوراز پوستر جشنواره رونمایی شد و هم چنین حکم دبیری این جشنواره به سیدحسین حسینی اعطاء شد.

داوود فلاح در این جلسه اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی وزارت فرهنگ وارشاد، ترویج وگسترش فرهنگ وهنر، برگزاری جشنواره های متنوع با مزمون وموضاعات  بومی، آیینی و سنتی است، لذا با توجه به چالشی به نام ویروس کرونا که در برپایی جشنواره و برنامه های فرهنگی وهنری بوجود آورده اما به همت  و پیشنهاد اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان و همکاری انجمن نمایش  نور و هم چنین گروههای مختلف هنری شهرستان نور ، اقدام به برگزاری جشنواره استانی تئاتر خیابانی نموده که با حمایت های اداره کل محترم فرهنگ وارشاداسلامی استان مازندران بتوانیم میزبان خوب و شایسته ای برای هنرمندان شرکت کننده در جشنواره باشیم.