برای اولین بارجشن باشکوه ((چله شو)) درشهر توریستی ایزدشهربرگزار شد:+تصاویر

به همت مجموعه شهروندان ایزدشهری و مسئولین شهرستانی و شهری در مجتمع بانک ملت ایزدشهر برگزار شد. به گزارش قلم ما: این جشن به همت مجموعه آموزشی آرمان، شهرداری و شورای اسلامی ایزدشهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور با هنرنمایی هنرمندان مجموعه آموزشی آرمان و عمو نوروز هنرمند نام آشنای طنز استان […]

به همت مجموعه شهروندان ایزدشهری و مسئولین شهرستانی و شهری در مجتمع بانک ملت ایزدشهر برگزار شد.

به گزارش قلم ما:

این جشن به همت مجموعه آموزشی آرمان، شهرداری و شورای اسلامی ایزدشهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور با هنرنمایی هنرمندان مجموعه آموزشی آرمان و عمو نوروز هنرمند نام آشنای طنز استان مازندران اجرا و مورد استقبال بی نظیر شهروندان و مسئولین قرار گرفت ودر پایان این جشن از گروه موسیقی مجموعه آموزشی آرمان، شهرداری و شورای اسلامی ایزدشهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور برای بار جشن باشکوه چله شو با استقبال بی نظیر آموزشی آرمان و افتخارآفرینان ورزشی و علمی و هنری ایزدشهر تجلیل به عمل آمد .

IMG_0077

IMG_0078

IMG_0079

IMG_0080

IMG_0081

IMG_0082

IMG_0083

IMG_0084

IMG_0092IMG_0101

IMG_0104

IMG_0105

IMG_0107

IMG_0109

IMG_0111

IMG_0112

IMG_0115

IMG_0117

IMG_0123

IMG_0127

IMG_0131

IMG_0134

IMG_0136

IMG_0137

IMG_0138

IMG_0139

IMG_0161

IMG_0166

IMG_0169

IMG_0180

IMG_0190

IMG_0196

IMG_0197

IMG_0200

IMG_0203

IMG_0204

IMG_0216

IMG_0219

IMG_0226

IMG_0229

IMG_0230

IMG_0234

IMG_0236

IMG_0241

IMG_0244

IMG_0246

IMG_0257

IMG_0264

IMG_0265

IMG_0266

IMG_0267

IMG_0273

IMG_0274

IMG_0280

IMG_0285

IMG_0286

IMG_0296

IMG_0297

IMG_0309

IMG_0322

IMG_0332

IMG_0333

IMG_0334

IMG_0335

IMG_0355

IMG_0358

IMG_0361

IMG_0365

IMG_0371

IMG_0373

IMG_0380

IMG_0384

IMG_0391

IMG_0405

IMG_0410

IMG_0417

IMG_0418

IMG_0429

IMG_0437

IMG_0438

IMG_0469

IMG_0474

IMG_0476

IMG_0482

IMG_0486

IMG_0491

IMG_0493

IMG_0498

IMG_0502

IMG_0505

IMG_0506

IMG_0511

IMG_0515

IMG_0518

IMG_0527

IMG_0532

IMG_0534

IMG_0535

IMG_0539

IMG_0541

IMG_0544

IMG_0551

IMG_0555

IMG_0579

IMG_0585

IMG_0595

IMG_0602

IMG_0603IMG_0605

IMG_0618

IMG_0628

IMG_0632

IMG_0635

IMG_0648

IMG_0650