کلنگ درمانگاه تخصصی دهستان لاویج زده شد+تصاویر

با حضور #نماینده_مردم_شریف_نور_و_محمودآباد، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر حسینی ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور،فرماندار نور، بخشدار چمستان و دیگر مسئولین شهرستانی و اقشار مردم، مراسم کلنگ زنی #درمانگاه_تخصصی_دهستان_لاویج با مساحت ۵۰۰ متر مربع و در دو طبقه جهت ترفیع مشکلات بهداشتی_ درمانی برگزار شد.

با حضور #نماینده_مردم_شریف_نور_و_محمودآباد، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر حسینی ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور،فرماندار نور، بخشدار چمستان و دیگر مسئولین شهرستانی و اقشار مردم، مراسم کلنگ زنی #درمانگاه_تخصصی_دهستان_لاویج با مساحت ۵۰۰ متر مربع و در دو طبقه جهت ترفیع مشکلات بهداشتی_ درمانی برگزار شد.

IMG_4105IMG_4074

IMG_4081IMG_4083

IMG_4085

IMG_4089

IMG_4090

IMG_4092

IMG_4093

IMG_4094

IMG_4098IMG_4101

IMG_4102

IMG_4105

IMG_4115

IMG_4122

IMG_4126

IMG_4135

IMG_4139

IMG_4140

IMG_4147

IMG_4161

IMG_4169

IMG_4174

IMG_4181

IMG_4187

IMG_4204

IMG_4205

IMG_4218

IMG_4220

IMG_4229

IMG_4252

IMG_4256

IMG_4259

IMG_4261

IMG_4271

IMG_4275

IMG_4280

IMG_4284