آیین‌نامه اجرایی مالیات باغ و ویلاهای گران قیمت تصویب شد

رییس اداره امور مالیاتی شهرستان نور از اجرایی شدن مالیاتی باغ و ویلاهای گرانقیمت خبر داد. کاظم خادمی در گفتگوی اختصاصی با قلم ما،اظهار کرد: هیات وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند. رییس اداره […]

رییس اداره امور مالیاتی شهرستان نور از اجرایی شدن مالیاتی باغ و ویلاهای گرانقیمت خبر داد.

کاظم خادمی در گفتگوی اختصاصی با قلم ما،اظهار کرد: هیات وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند.

رییس اداره امور مالیاتی شهرستان نور گفت:نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول آیین نامه فوق (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی‌های با ارزش روز از یکصد میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد یکصد میلیارد ریال معادل ۰/۱درصد، از ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۰/۲درصد، از ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۰/۳ درصد، از ۴۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۴ درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۵درصد تعیین شد.

وی خاطرنشان کرد: وزارتخانه راه و شهرسازی،صنعت،معدن،تجارت،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی بر خط به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار سازمان قرار دهد.

خادمی گفت: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۷ به پیشنهاد شماره ۲/۲۲۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین­ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.

دارایی ­های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان­ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران­قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال.

به سازمان اجازه داده می­شود ارزش روز املاک موضوع این آیین‌نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستا­های تابع تعیین نماید.

در محاسبه مالیات موضوع این آیین‌نامه، هر یک از دارایی­ های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می­باشد.

وی اشاره کرد:واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت و، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک مشمول این مالیات نیستند.

رییس اداره امور مالیاتی شهرستان نور بیان داشت:در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین­ نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی­باشد.

خادمی در پایان گفت: چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.