به گزارش قلم ما شهردار نور مهدی توکلی شهردار نور با بیان اینکه تمام تلاش شهرداری و شورای اسلامی شهر نور در جهت ارائه خدمات شایسته و مطلوب به شهروندان ایت گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و به طول ۳۳۵ متر با مساحت ۱۷۴۰ متر مربع به بهره برداری رسید.