کمترین نرخ بیکاری مازندران در کارنامه دولت سیزدهم ثبت شد

داده‌های آماری نشان می‌دهد که مازندران از بین ۳۱ استان کشور، کمترین نرخ بیکاری مردان در فصل پاییز امسال را با ۲.۷ درصد به خود اختصاص داده است. ‎ طبق داده‌های آماری که استانداری مازندران آن را منتشر کرده است، نرخ بیکاری مردان در پاییز امسال در سطح کشور ۶.۲ درصد عنوان شد و پس […]

داده‌های آماری نشان می‌دهد که مازندران از بین ۳۱ استان کشور، کمترین نرخ بیکاری مردان در فصل پاییز امسال را با ۲.۷ درصد به خود اختصاص داده است. ‎

طبق داده‌های آماری که استانداری مازندران آن را منتشر کرده است، نرخ بیکاری مردان در پاییز امسال در سطح کشور ۶.۲ درصد عنوان شد و پس از مازندران که کمترین نرخ را با ۲.۷ به خود اختصاص داده است، یزد با ۳.۲، ایلام با ۳.۴، خراسان جنوبی با ۳.۵، سمنان با ۳.۶ تهران با ۴.۳، خراستان رضوی با ۴.۶، آذربایجان شرقی با ۴.۷، خراسان شمالی با پنج، گیلان با ۵.۲، مرکزی با ۵.۵، زنجان با ۵.۶، کرمان و قزوین هر کدام با ۵.۸ و فارس نیز با ۵.۹ درصد کمترین نرخ بیکاری مردان در پاییز امسال را به خود اختصاص داده اند.

ثبت کمترین نرخ بیکاری مازندران در کارنامه دولت سیزدهم

همچنین طبق این داده، از بین ۳۱ استان کشور، سیستان و بلوچستان با ۱۲.۳ درصد بیشترین نرخ بیکاری مردان در پاییز امسال را در اختیار دارد و پس از آن هرمزگان با ۱۰.۴، کرمانشاه با ۹.۶، لرستان با ۹.۴، کردستان با ۹.۳، چهار محال و بختیاری با ۹.۲، خوزستان با ۸.۵ و گلستان با ۸.۴ درصد بیشترین نرخ بیکاری مردان در پاییز امسال را به خود اختصاص داده اند.

در نمودار دیگر تغییرات سهم مردان از اشتغال بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به فصل بهار، مازندران با چهار درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن فارس با ۳.۷، همدان با ۲.۶، یزد با ۱.۸ در جایگاه بعدی قرار دارند و کمترین تغییرات سهم مردان از اشتغال بخش خدمات در طی ایام یاد شده نیز با ۰.۱ در اختیار گلستان و آذربایجان شرقی با ۰.۷ و آذربایجان غربی با ۰.۸ در جایگاه بعدی هستند.

ثبت کمترین نرخ بیکاری مازندران در کارنامه دولت سیزدهم

براساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال که توسط مرکز آمار ایران صورت گرفت، نرخ بیکاری در مازندران ۱.۸ درصد کاهش اما نرخ مشارکت اقتصادی افزایش داشته است.

طبق این گزارش، نرخ بیکاری در مازندران از ۸.۷ درصد بهار سال گذشته به ۶.۹ درصد در بهار امسال رسید که کاهش ۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بر پایه این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال گذشته در مازندران ۴۴.۹ درصد بود که این میزان در بهار امسال به ۴۶.۱ درصد رسیده است.

مجموعه دولت سیزدهم در مازندران با تلاش‌های بی‌وقفه خود توانست در راستای رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی گام های بزرگی بردارد.