رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور:زنگ ناخوشایند سلب امتیاز پروژه فرهنگی سینما پردیس امید در شهرستان بصدا در آمد

در چند ماه گذشته با گزارش قلم ما در خصوص عدم وجود سینما در شهرستان گردشگری نور بعنوان یکی از مطالبات شهروندان و گردشگران با پیگیری های مسئولین شهرستانی و استانی امتیاز بیستمین#سینما_پردیس_امید_نور از سوی سازمان امور سینمایی به شهرستان نور اختصاص داده شد. ولی متاسفانه طی این اینمدت و تفاهمنامه که بین اداره فرهنگ […]

در چند ماه گذشته با گزارش قلم ما در خصوص عدم وجود سینما در شهرستان گردشگری نور بعنوان یکی از مطالبات شهروندان و گردشگران با پیگیری های مسئولین شهرستانی و استانی امتیاز بیستمین#سینما_پردیس_امید_نور از سوی سازمان امور سینمایی به شهرستان نور اختصاص داده شد.
ولی متاسفانه طی این اینمدت و تفاهمنامه که بین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور و امور سینمایی بسته شد هنوز اقدامات لازم از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر نور صورت نگرفت.

داوود فلاح در گفتگوی اختصاصی با قلم ما اظهار کرد:
در مبحث سینمای پردیس امید شهرستان نور مکاتباتی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد مستقیما به شهرداری و شورای اسلامی شهر نور انعکاس دادیم و شهرداری ۲ روز قبل روزنامه ای را به ما نشان داد که بحث آگهی مناقصه پیمانکاری سینمای پردیس امید در آن درج شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور افزود:پروژه زمانی سینمای امید در یک بازه شش ماهه باید تحویل و آماده کار شود و اگر این زمان اندکی به تاخیر بیوفتد متاسفانه این امتیاز از شهرستان نور سلب خواهد شد و ما یک امتیاز بزرگ فرهنگی را در شهرستان نور از دست میدهیم.

وی گفت:متاسفانه زنگ سلب امتیاز این پروژه فرهنگی بصدا در آمده است و من تقاضای عاجزانه و مصرانه از شهرداری و شورای اسلامی شهر نور دارم که هر چه سریعتر در این فرصت اندک باقیمانده پیمانکار را مشخص بکنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

فلاح در ادامه گفت: درسال ۹۸ کلنگ این سینما به زمین زده شد و سازمان سینمایی برای این پروژه مهلت شش ماهه تعیین کرد ولی هیچ اقدامی تا کنون صورت نگرفت، و از آنجایی که شهرستانهای دیگر متقاضی این امتیاز هستند قطعا اگر سریعتر اقدامات لازم صورت نگیرد این امتیاز از ما سلب خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد:متاسفانه طی پیگیری هایی که از سوی فرماندار شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور بود هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفت.

فلاح اضافه کرد:شهرستان نور شایستگی های فرهنگی هنری زیادی دارد که سینما یکی از انتظارات کوچک شهروندان است که باید جامعه عمل به آن پوشانده شود و به هر قیمتی که هست این سینما حداکثر تا شش ماه دیگر آماده بهره برداری شود.

این مسئول با بیان اینکه مسامحه و مماشات دیگر جایگاهی ندارد افزود:
امیدوارم بزودی شاهد اقدامات لازم شهرداری و شورای اسلامی شهر نور در این خصوص باشیم.

 

حال باید دید آیا شهرداری و شورای اسلامی شهر نور با اقدامات بموقع از سلب امتیاز این پروژه فرهنگی جلوگیری میکنند یا خیر؟